Al. K. E. N. 105/78, 02-722, Warszawa, Polska
+48 606 433 339
atomik@atomik.pl
zakres usług

Wybierz spośród naszych usług taką, która odpowiada Tobie lub Twojej firmie

Laboratorium Badawcze Atomik zajmuje się wykonywaniem pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ludzi i środowiska. Wśród naszych usług możemy wyszczególnić:

pomiary ochrona środowiska

Pomiary w zakresie ochrona środowiska – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe w zakresie częstotliwości od 100 MHz do 90 GHz oraz pomiary w obszarze energetyki w zakresie częstotliwości 45 – 55 Hz

pomiary BHP

Pomiary w zakresie BHP – pole elekromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej) w zakresie częstotliwości od 800 MHz do 90 GHz oraz pomiary w obszarze energetyki w zakresie częstotliwości 45 – 55 Hz

usługi nieakredytowane

Kwalifikacje, analizy środowiskowe, raporty ochrony środowiska

pobierz nasz certyfikat

Chcesz więcej szczegółów? Cały zakres naszych usług wraz z certyfikatem dostępny jest w pliku pdf. 

pobierz